Termíny talentových prijímacích skúšok na stredné školy sú už známe

31.01.2012

     Zajtra 1. februára 2012 je posledný termín, dokedy musia stredné školy zo zákona zverejniť presný termín prijímacích skúšok a plánovaný počet prijímaných žiakov pri odboroch, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. V prípade tanečných konzervatórií a gymnázií so zameraním na telesnú výchovu sa overuje aj zdravotná spôsobilosť uchádzačov.
     Žiaci, ktorí majú záujem o takéto štúdium, musia do 20. februára 2012 odovzdať riaditeľovi svojej základnej školy vyplnené prihlášky najviac na dve vybrané stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej istej školy.
     Samotné prijímacie skúšky sa uskutočnia v období od 25. marca do 15. apríla 2012, pričom konkrétny termín skúšok si určuje každá škola. Výsledky musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania na výveske školy.
     V prípade, že žiak nebol prijatý na takéto štúdium, stále má možnosť podať si ďalšie dve prihlášky na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy v aprílovom termíne.

Bratislava 31. január 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku