Tento týždeň sa uskutočnia náhradné maturity

13.04.2015
     V dňoch od 14. do 16. apríla 2015 absolvuje spolu 130 žiakov z 90 stredných škôl písomnú maturitnú skúšku v náhradnom termíne. Náhradná maturita sa uskutoční na 20 vybraných školách vo všetkých krajoch zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov, z maďarského jazyka a literatúry a matematiky. 
     V utorok 14. apríla bude 104 maturantov písať slohovú prácu a test zo slovenčiny. V stredu 15. apríla čakajú maturantov cudzie jazyky, pričom najviac maturantov sa prihlásilo na anglický jazyk - na úrovni B1 je ich 51 a na úrovni B2 34. Najnižší počet - iba jeden maturant naopak bude písať slohovú prácu a externý test z ruského jazyka na úrovni B2. Náhradný termín sa uzavrie vo štvrtok 16. apríla, kedy je naplánovaný maďarský jazyk a literatúra spolu s matematikou.
          Testy na náhradnom termíne sú iné ako v riadnom. Je určený len pre tých žiakov, ktorí z vážnych dôvodov nemohli písomne maturovať v riadnom termíne. V tomto roku náhradný termín absolvuje z troch predmetov 7 žiakov, dva predmety si bude nahrádzať 80 žiakov a iba jeden deň náhradných maturít čaká 43 žiakov. Najvyšší počet maturantov v náhradnom termíne majú v Bratislavskom kraji – 41, najmenej v Nitrianskom kraji – 5.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku