Témy maturitných slohových prác zo slovenčiny vyžreboval štátny tajomník Peter Krajňák

14.03.2017
     Externým testom zo slovenčiny sa dnes začali maturitné skúšky v školskom roku 2016/17. Dopoludnia žiaci absolvovali spomínaný test zo slovenského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (školy s vyučovacím jazykom maďarským). Poobede ich čakala písomná forma internej časti maturitnej skúšky .
     Témy pre maturantov vyžreboval v štúdiu Rádia Slovensko štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák v priamom prenose.
     Maturantom prajeme veľa zdaru počas konania maturitných skúšok. Obdobné vyžrebovanie a vyhlásenie tém je naplánované v štúdiu Rádia Slovensko v piatok, 17. 3. 2017 o 12:20 h, kedy sa budú vyhlasovať témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku