Technickú olympiádu vyhrali s veľkým náskokom Sabinovčania

09.05.2016
     Na celoštátnom kole Technickej olympiády v Banskej Bystrici zažiarila dvojica chlapcov zo Základnej školy na Ulici 17. novembra v Sabinove, ktorá získala zlaté medaily. Matej Škovrán a Vladimír Stračiak predbehli strieborných medailistov o celých 40 bodov.
     V poradí šiesty ročník Technickej olympiády sa konal v dňoch 4. – 5. mája 2016 na pôde Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici. V teoretickej aj praktickej časti si sily zmeralo osem súťažných dvojíc. Najviac sa darilo tímu zo Základnej školy na Ulici 17. novembra v Sabinove pod vedením učiteľa M. Šinaľa, ktorý žiakov na celoštátne kolo sprevádzal už po druhý raz. Vďaka zisku 145,5 bodov si Matej ŠkovránVladimír Stračiak vybojovali zlato.
     „Najťažšia bola pre nás praktická časť,“ priznali zhodne víťazi, ktorí v nej však ako jediní získali plný počet bodov. „Vďačíme za to najmä dobrej príprave v kabinete nášho učiteľa, počas voľných hodín aj vo voľnom čase,“ doplnili. Druhé miesto obsadili Jozef OberhauserMartin Stajsko zo Základnej školy na Školskej ulici v Margecanoch. Bronzové medaily si vybojovali Patrik Prístupný Dominik Foltán zo Základnej školy na Rastislavovej ulici v Prievidzi.
     „Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že deti už od piateho ročníka veľmi radi manuálne pracujú, je to istým spôsobom pozitívna zmena oproti ostatným predmetom, ktoré sú skôr teoretického charakteru. Záujem o techniku teda je, prichádza aj zo strany technicky orientovaných firiem, ktoré vlastne tvoria ekonomiku, aby sa technické vzdelávanie podporilo,“hovorí predseda Slovenskej komisie Technickej olympiády doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
     Organizátorom Celoštátneho kola Technickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkovú listinu nájdete na stránke www.olympiady.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku