Takmer tretina rodičov nevie, ako ich deti využívajú internet

20.02.2015
     Z výskumu s názvom „Slovenské deti a riziká virtuálneho priestoru“ vyplýva, že 97,2 % detí má na Slovensku prístup k internetu a viac ako dvom tretinám z nich nikto neurčil pravidlá, ako ho používať. Metodicko-pedagogické centrum organizuje dňa 24. februára 2015 odborný seminár IT kriminalita, riziká digitálneho sveta a prevencia pre všetkých učiteľov na základných a stredných školách. Vyškolení pedagógovia sa budú následne na hodinách zameriavať aj na prevenciu IT kriminality a riziká digitálneho sveta.
     Výskum realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Až 40,7 % detí v školskom veku priznáva, že už vstúpilo na stránku s obsahom určeným nad 18 rokov, 51,1 % detí zverejnilo na internete niektorý osobný údaj, najčastejšie fotografiu, e-mailovú adresu alebo svoje skutočné meno. 10,6 % uvádza, že sa už museli vyrovnávať s nepríjemnými následkami šikanovania, násilia alebo obťažovania cez internet alebo cez mobil, 18,5 % detí sa už stretlo s neznámou osobou, ktorú poznali len cez internet, najčastejšie to boli ôsmaci (z nich až 39,8 %).
     Takmer 21 % detí sa vyjadrilo, že sa o rizikách, spojených s internetom nikde  nedozvedelo. „Zdá sa nám to veľké percento ohrozených detí. Uvedomujeme si, že síce počítač a internet pomohol posunúť kvalitu vzdelávania, ale na druhej strane dokáže aj ublížiť a urobiť deti nešťastnými. Okrem toho, že sa snažíme vzdelávať učiteľov a rozvíjať ich zručnosti s digitálnymi technológiami, sa snažíme ich aj upozorňovať na nebezpečenstvá,“ skonštatovala riaditeľka RP MPC Bratislava Mária Nogová.
     Lektorom semináru bude Jaroslav Oster, konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti. Poukáže na formy počítačovej kriminality, základné riziká digitálneho sveta či kyberšikanu. Prednášku doplní praktickými prípadmi riešenia počítačovej kriminality a poskytne návrhy postupov na tému Ako sa nestať obeťou počítačovej kriminality.
     Na seminár sa môžu učitelia prihlásiť aj cez elektronický formulár, ktorý nájdu na webovej adrese: https://docs.google.com/forms/d/1B06RG49e3o3frkeOOXe970r7eNTsTeiGtZevuQeUGs8/viewform.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku