Tablety vo vyučovaní na tisícky spôsobov

02.03.2016
     Predstavte si vyučovaciu hodinu, na ktorej žiaci nevyrušujú. Všetci počúvajú, pretože sa snažia naučiť čo najviac. Zapájajú sa do vyučovania a učiteľovi sú pri komunikácii partnerom. Ako docieliť manažovanie vyučovacích hodín kreatívnym spôsobom s využitím moderných technológií v základných školách bolo hlavným zámerom odborného seminára Regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra Žilina.
     V pondelok 29. februára 2016 sa uskutočnil seminár, ktorý nadväzoval na novembrové stretnutie v Martine zamerané na oboznámenie so základnými funkcionalitami softvéru Samsung School. Svoje vedomosti si tak v tabletovej učebni ZŠ Bukovina v Turzovke rozšírilo 26 učiteľov. Hlavným cieľom seminára bolo predstaviť všestranné využitie softvéru Samsung School s prepojením na Planétu vedomostí i na ďalšie výučbové programy, ktoré sú voľne stiahnuteľné z internetu.  
     Zmysel seminára vyzdvihla učiteľka Daša Pureková: „Učiteľ môže byť priamo na hodine aktívny vo vytváraní obsahu. Pozitívom softvéru Samsung School je variabilné využitie v rôznych fázach vyučovania.“
     Takmer tridsať učiteľov získalo niekoľko námetov a inšpirácií aj vďaka lektorke Monike Schützovej, ktorá oboznámila zúčastnených s jednotlivými aplikáciami i softvérmi. Tie si mohli vyskúšať samostatne na tabletoch s nainštalovanými aplikáciami. Pre príklad boli použité aplikácie ako Priestorová orientácia, Hudobné nástroje alebo Math Duel, ktorá dáva možnosť pracovať vo dvojiciach a rôzne iné.
     Pedagógovia označujú portál Planéta vedomostí najmä za zdroj rôznych animácií a interaktívnych cvičení. Svoje využitie má často v predmetoch chémia, fyzika i matematika na 2. stupni základných škôl.
     Dodatočne sa oboznámili s voľne stiahnuteľným programom Socrative, ktorým je možné čiastočne nahradiť Samsung School, keďže nie všetky školy majú k softvéru prístup. V Socrative sa naučili vytvárať kvízy, pracovné listy, testy a  vyhodnocovať výsledky za triedu ako celok, za jednotlivcov i  za test ako celok aj za jednotlivé položky. Takýmto spôsobom je zabezpečená okamžitá spätná väzba pre učiteľa a môže na ňu nastaviť ďalšie aktivity vo vyučovaní.
     Napriek takmer neobmedzeným možnostiam moderných technológií učitelia predsa len vyslovili jeden problém. Na základe vlastných skúseností skonštatovali, že sa na školách často stretávajú s nedostatočným pripojením na internet, čo má vplyv aj na prácu žiakov.

     Vzdelávací portál Planéta vedomostí je prevádzkovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov. S viac ako 30 000 vzdelávacími materiálmi slúži na prípravu výučbových materiálov, prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny i na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku