Súťaž Som grafik končí o týždeň

24.06.2011

     Do konca tohto mesiaca môžu stredné školy za svojich žiakov ešte posielať súťažné plagáty do Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), ktorá je vyhlasovateľom súťaže Som grafik. Zúčastniť sa jej môžu žiaci stredných škôl, ktoré sú zapojené do projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie v programovom období 2007 - 2013.
     Súťaž je založená na individuálnom grafickom zobrazení školy formou plagátu a zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov. Najlepší grafik vyhrá tablet, ďalší ocenení získajú odbornú literatúru z oblasti počítačovej grafiky. Školy môžu práce svojich žiakov prihlasovať a zasielať priamo na adresu ASFEU (Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava) v obálke s označením „Súťaž - SOM GRAFIK" do 30. júna 2011. „ASFEU sa snaží podporiť tvorivé prostredie na školách, ako aj zvýšiť povedomie o finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ, preto sme vyhlásili aj túto, v poradí už tretiu súťaž pre školy," objasnila Alexandra Drgová, generálna riaditeľka ASFEU. Predchádzajúcimi úspešnými ročníkmi súťaží boli výtvarná súťaž MODERNÁ ŠKOLA a fotografická s názvom CEZ OBJEKTÍV. Plánované vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien prebehne v októbri tohto roka v priestoroch ASFEU. Bližšie informácie k súťaži SOM GRAFIK sú zverejnené na internetovej stránke www.asfeu.sk.

Bratislava 24. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku