Súťaž o Cenu M. R. Štefánika 2013

11.06.2013
     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike na základe Štatútu Ceny M.R.Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce, podpísanom dňa 13. mája 2013 v Bratislave, v spolupráci s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, vyhlasuje dňa 11. júna 2013 súťaž o Cenu M. R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej spolupráce. Cieľom Ceny M.R.Štefánika 2013 je oceniť najlepší spoločný projekt. Uzávierka súťaže je 12. júla 2013.
     Bližšie informácie: www.vedatechnika.sk, www.apvv.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku