Súťaž EnglishOne už pozná svojich víťazov

21.12.2015
     Metodicko-pedagogické centrum a spoločnosť Agem Computers vyhodnotilo súťaž pre žiakov a učiteľov, ktorí sa zapojili do projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“, známeho pod názvom EnglishOne. Do súťaže sa zapojilo viac ako 20-tisíc žiakov a takmer 1 000 učiteľov anglického jazyka, ktorí aktívne pracovali na pripravených úlohách a zlepšovali si svoje jazykové zručnosti.
     Hlavnú cenu, hodinu angličtiny so speváčkou Celeste Buckingham a jej koncert pre školu, získali Základné školy v Želiezovciach, Kysuckom Novom Meste, Bardejove, Partizánskom a v Bratislave. Koncerty sa uskutočnili minulý týždeň a tešili sa veľkej obľube zo strany samotných žiakov.
      Mladá slovenská spevácka hviezda ocenila prínos projektu pre zapojených žiakov a učiteľov: „Som veľmi rada, že som sa osobne mohla stať súčasťou výbornej myšlienky, ako zlepšiť výučbu angličtiny na slovenských školách. Znalosť tohto svetového jazyka považujem za veľmi dôležitú, priam až nevyhnutnú vec. Práve ovládanie jazyka nám všetkým otvára mnohé dvere k úspechom a lepšiemu uplatneniu sa v živote,“ tvrdí Celeste Buckingham.
     Ďalšou hlavnou cenou, tentokrát pre zapojených učiteľov angličtiny, bol intenzívny jazykový pobyt v Oxforde. Získala ho pani učiteľka zo ZŠ Angely Merici v Trnave. Zvyšnými atraktívnymi cenami boli letecké zájazdy pre jednotlivcov do Londýna, Dublinu, Edinburghu, výlet pre súťažnú skupinu, herné zariadenia XBOX, či tablety. Všetkých výhercov nájdete na www.englishone.sk.
     Učitelia zapojení v projekte EnglishOne súťažili spolu so svojimi žiakmi. Na portáli Planéta vedomostí vytvárali pre žiakov hracie úlohy z digitálneho vzdelávacieho obsahu Anglický jazyk. Úlohou žiakov bolo správne vyriešiť 10 úloh, získať za ne nálepky, nalepiť ich do hracej karty a odovzdať učiteľovi. Ten vypracované úlohy skontroloval a odoslal.
     Cieľom samotného národného projektu bolo zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR. Počas jeho trvania si zvýšilo svoje profesionálne kompetencie na výučbu angličtiny až 3-tisíc učiteľov základných škôl z celého Slovenska. Projekt ponúkol učiteľom nové metódy a nástroje, ako urobiť hodiny anglického jazyka atraktívnejšími. Financovaný bol z Európskeho sociálneho fondu, z operačného programu Vzdelávanie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku