Štvrtý vedecký park vyrastie v Košiciach

24.04.2013
     V Košiciach vyrastie Univerzitný vedecký park TECHNICOM. V stredu 24. apríla 2013 podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič a rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 39 mil. eur. 
     Vedecký park TECHNICOM je tak v poradí štvrtý univerzitný projekt podporený z operačného programu Výskum a vývoj. Ide o ďalší z univerzitných vedeckých parkov. Košický park bude zameraný na aplikovaný výskum v oblastiach Informačné a komunikačné technológie, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Strojárstvo, Stavebné inžinierstvo a Environmentálne inžinierstvo. Na projekte budú spolupracovať aj Prešovská univerzita v Prešove a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
     Minister Dušan Čaplovič už podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt Výskumné centrum AgroBio Tech v Nitre v objeme viac ako 26, 3 mil. eur. Ďalší schválený projekt sa týkal Univerzitného vedeckého parku STU Bratislava, na ktorý bolo vyčlenených 42 mil. eur. Prvým podporeným projektom bol Univerzitný vedecký park „Campus MTF STU" – Cambo pre STU v Bratislave, konkrétne pre jej Materiálovotechnologickú fakultu v Trnave, a to vo finančnom objeme viac ako 42 mil. eur.
     Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča „ide o výraznú pomoc vzdelávaniu, výskumu a praxi, pričom pred podpisom je vznik ďalších technologických parkov, v ktorých sa budú realizovať veľmi ambiciózne zámery.“
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku