Štvrťstoročie od obnovenia Trnavskej univerzity si pripomenula aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová

17.10.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa spolu s ďalšími hosťami zúčastnila 12. októbra 2017 na akademickej slávnosti pri príležitosti osláv 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity v Trnave.
    Univerzita nadväzuje na činnosť pôvodnej Universitas Tyrnaviensis založenej v roku 1635. Tri z piatich fakúlt sa v národných hodnoteniach opakovane umiestňujú na prvom mieste. V roku 2016 sa Trnavská univerzita stala víťazom Národnej ceny Slovenskej Republiky za kvalitu, ktorú každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Slávnostný charakter podujatia umocnili scénické tance študentov, ktoré pripodobňovali kľúčové momenty histórie univerzity.
     „Trnavská univerzita so svojimi fakultami poskytuje študentom dostatok možností na získavanie a rozvíjanie poznatkov v pedagogickej, filozofickej oblasti, zdravotnej, duchovnej ako aj sociálnej oblasti," uviedla vo svojom príhovore Oľga Nachtmannová. Ako ďalej doplnila, 25 rokov fungovania obnovenej univerzity ovplyvnilo ráz mesta a predstavuje tiež tisíce absolventov, ktorých pre našu spoločnosť formovala ich alma mater.
     „Ciele, ktoré sa snažíte napĺňať, sú nespochybniteľné. Hovorím predovšetkým o výchove  študentov k tvorivému a nezávislému mysleniu a humanizmu. Okrem nich je to aj podpora zdravého sebavedomia u našich mladých ľudí, ktorá ich zároveň vedie k národnej hrdosti. Tieto ciele sú nielen ušľachtilé, ale pre našu spoločnosť kľúčové a rozhodujúce,“ dodala štátna tajomníčka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku