Štúdium a výskum v Rusku výmenou za cyklotrón

08.06.2016
     Cyklotrónové centrum ako spoločný podnik Slovenska a Ruskej federácie definitívne nevznikne. Namiesto toho ale 200 našich doktorandov absolvuje v Rusku 3-ročnú odbornú prípravu na školách, zaoberajúcich sa jadrovým výskumom. V ňom patria Rusi k svetovej špičke.
     Vláda SR 8. júna 2016 schválila Správu o definitívnom riešení prijatom v projekte Cyklotrónového centra SR, ako aj návrh Dohody o vysporiadaní medzi Spojeným ústavom jadrových výskumov Dubnavlada06083 a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.
     Školenie našich doktorandov v hodnote 16 mil. eur počas nasledujúcich 10 až 15 rokov zabezpečí vláda Ruskej federácie. Suma 15 mil. eur pôjde na priamu výučbu, zvyšok na zabezpečenie ubytovania a ďalších nákladov spojených s pobytom našich doktorandov.
     Vláda SR na základe tohto materiálu považuje projekt cyklotrónového centra za ukončený a všetky záväzky vyplývajúce zo vzájomných vzťahov Slovenskej republiky a Ruskej federácie s tým súvisiace za vyrovnané.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku