Študentská rada vysokých škôl informovala o svojich aktivitách

24.05.2012

     Minister školstva, vedy, výskum a športu SR Dušan Čaplovič dnes prijal predsedu Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Juraja Tilescha.
    
Cieľom spoločného rokovania bolo predstavenie organizácie, ale aj názory vysokoškolákov na pripravované zmeny v oblasti vysokého školstva. Predseda ŠRVŠ tiež informoval o projekte študentský ombudsman, ako aj o postojoch vo vzťahu k sociálnym štipendiám a modelu pôžičkového fondu.
     Minister školstva ocenil aktívnu účasť ŠRVŠ na formovaní vysokoškolského vzdelávania.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku