Študentov Prešovskej univerzity čakajú v novom akademickom roku prednášky vo vynovenej aule

18.09.2017
     Tak ako každý rok, aj tieto letné prázdniny využila Prešovská univerzita v Prešove (PU) na rozsiahlu rekonštrukciu svojich objektov. Komplexnou obnovou prešla aula, zrekonštruovaná bola taktiež časť študentských domovov či viaceré učebné miestnosti. Slávnostný akt sprístupnenia vynovenej auly sa uskutočnil v prvý deň nového akademického roka – 18. septembra.
     Od júna tohto roka prebiehali rekonštrukčné práce v aule č. 103 v priestoroch Vysokoškolského areálu (VŠA) na Ul. 17. novembra. Ukončené boli v polovici septembra tak, aby aula mohla byť od začiatku akademického roka plne funkčná. „Aula  je srdcom univerzity, priestorom, kde sa stretávajú naši študenti na prednáškach, ale aj zamestnanci, a vôbec celá akademická obec na rôznych podujatiach. Mám naozaj veľkú radosť, že sa nám po takmer 35 rokoch podarilo našu, už takmer muzeálnu aulu, nahradiť touto moderne zrekonštruovanou posluchárňou, vybavenou zodpovedajúcou didaktickou technikou,“ uviedol na slávnostnom otvorení rektor Prešovskej univerzity prof. Peter Kónya. Zároveň dodal, že po tomto vzore chce univerzita rekonštruovať aj ďalšie priestory, ktoré dostanú moderné zariadenie a nový šat.
     Aula bola postavená v 80. rokoch minulého storočia, ako súčasť celého komplexu univerzity, a za obdobie troch dekád sa technicky opotrebovala. „Materiály, ktoré sa používali pred 35 rokmi už nezodpovedali dnešným nárokom na technické a estetické využitie. V priestore sa nachádzal rozvod vzduchotechniky, ktorý už neplnil svoju funkciu a v letných mesiacoch dochádzalo k prehrievaniu priestoru, vzhľadom na to, že nebol klimatizovaný,“ poznamenala Ing. Darina Gajdárová investičná technička z Oddelenia investícií a energetiky PU. Ako doplnila, v zadnej časti auly bola situovaná premietareň, ktorá v danej dobe plnila svoju funkciu, ale technickým pokrokom už svoje opodstatnenie stratila. Dnešným nárokom nezodpovedalo ani osvetlenie, ktoré bolo energeticky náročné. „V aule sa inštalovala nová vzduchotechnika a rozvody klimatizácie, ktoré zabezpečujú vyššiu kvalitu vzduchu v priestore. Vymenilo sa taktiež osvetlenie a znížený hliníkový strop bol nahradenýnovým sadrokartónovým obkladom,“ bližšie popísala kvestorka PU Ing. Mária Nováková. Na zadnej stene vytvorili pracovníci stavebnej firmy sadrokartónový obklad v troch úrovniach. Dosiahla sa tak plasticita obkladu s farebným akcentom, podľa požiadaviek architekta. Podobné technické riešenie je zopakované na čelnej stene pri vstupe. V ploche katedry je nová skladba podlahy s podlahovým vykurovaním. „V priestore auly boli osadené čalúnené sedadlá s novým členením, ktoré vytvorili dve uličky pre pohodlnejší a bezpečnejší pohyb. Vstup do auly je riešený dvojkrídlovými dverami s farebnou úpravou,“ doplnila kvestorka.
     Celková cena vyčlenená na komplexnú rekonštrukciu auly predstavuje sumu takmer 360-tisíc eur, pričom ide o združenú investíciu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo zo štátneho rozpočtu na tento účel dotáciu vo výške 150-tisíc eur, zvyšných 110-tisíc eur financovala univerzita z vlastných zdrojov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku