Študenti zo Spišskej Novej Vsi prezentovali Slovensko v Rade Európy

11.12.2017
     Národný ústav celoživotného vzdelávania implementoval počas roka 2017 medzinárodný projekt s názvom „Nástroje na realizáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru“ v rámci spoločného programu Európskej únie a Rady Európy „Demokracia v akcii“.
     Počas implementácie projektu bola vyhlásená súťaž pre študentov stredných škôl s cieľom natočiť krátke video o demokratickej kultúre na škole. Odborná porota zhodnotila došlé videá a prvé miesto udelila študentom Matejovi Bazárovi, Viktórii Kudríkovej, Adamovi Pačnárovi, Kristíne Šimovej a Valérii Mikolajovej z Gymnázia, Školská 7, Spišská Nová Ves za ich talkshow o školskom systéme.
     Okrem vecných cien, ktoré študenti za prvé miesto získali, boli Radou Európy pozvaní, aby sa v Štrasburgu v dňoch 5. – 8. decembra 2017 zúčastnili na záverečnej konferencii k vyhodnoteniu programu „Demokracia v akcii“, a aby tam, spoločne so študentmi z Gruzínska a Chorvátska, prezentovali svoje video. Zároveň toto svoje video predstavili aj pred Riadiacim výborom pre výchovu a vzdelávanie Rady Európy, kde dosiahli veľký úspech.
     Za skvelú prezentáciu Slovenska v Rade Európy patrí týmto študentom veľká vďaka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku