Stretnutie štátnych tajomníkov ministerstva školstva Slovenskej republiky a Poľskej republiky

08.02.2011

     Vzájomné skúsenosti a informácie o problematike fungovania vysokých škôl, financovaní vedy či čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov si v pondelok 7. februára 2011 vymenili na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR štátny tajomník Jaroslav Ivančo a jeho rezortný kolega z Poľskej republiky Zbigniew Marciniak. Spolu s ním sa na stretnutí zúčastnil aj Jan Kaźmierczak, poslanec Sejmu Poľskej republiky a predsedu parlamentného výboru pre inováciu a informatizáciu.
     Na úvod rokovania predstavili štátni tajomníci systém fungovania vysokoškolského vzdelávania vo svojich krajinách. Rovnako ako na Slovensku aj v Poľsku sa v tejto oblasti stala prioritou kvalita vysokých škôl a problematika ich príliš vysokého počtu. Poľská republika preto pristúpila prostredníctvom novely zákona o vysokých školách k prehodnoteniu modelu akreditácie vysokých škôl a preniesla dôraz z procesu vzdelávania na efekt vzdelávania. Jeho princíp spočíva v získavaní spätnej väzby o tom, kde a ako sa uplatní študent po ukončení vysokoškolského vzdelávania.
     V oblasti financovania výskumu je pre Poľsko charakteristická kategorizácia vedeckých inštitúcií, od ktorej sa následne odvíja aj výška poskytnutých dotácií. Rozdelenie do jednotlivých kategórií na A, B, C závisí od dosahovaných výsledkov týchto inštitúcií, počtu a kvality publikácií, výskumných prác, množstva a úrovne vedeckých hodností, účasti v európskych programoch či spolupráce so zahraničím.
     Pre delegáciu Poľskej republiky sa veľmi inšpiratívnou stala návšteva Centra vedecko-technických informácií, kde sa oboznámili s projektom antiplagiátorskeho systému záverečných prác. Ako povedal Jan Kaźmierczak: „Kým sa o etike v oblasti výskumu a vzdelávania u nás ešte len diskutuje, vy ste vďaka antiplagiátorskému modelu ďaleko pred nami."

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku