Stretnutie s nemeckými školami

09.03.2017
      Na pôde ministerstve školstva sa dnes uskutočnilo stretnutie s riaditeľmi škôl, kde sa vyučuje nemecký jazyk ako jazyk národnostnej menšiny. Zúčastnili sa na ňom aj štátny tajomník Peter Krajňák a predseda Karpatskonemeckého spolku na Slovensku Ondrej Pöss.
     Cieľom stretnutia bola príprava rámcových učebných plánov pre školy, kde sa vyučuje nemecký jazyk ako jazyk národnostnej menšiny, možnosti financovania škôl, ktoré navštevujú žiaci nemeckej národnostnej menšiny, či zosúladenie názvov škôl, pre potreby siete škôl a školských zariadení.
     V súčasnosti sa k nemeckej národnosti hlási 4 690 obyvateľov SR a identita Karpatských Nemcov sa udržiava na piatich základných školách v Nitrianskom Pravne, Medzeve, Bratislave, Chmeľnici a Kežmarku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku