Stretnutie ministra školstva D. Čaploviča s vysokým komisárom OBSE

10.10.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič rokoval v stredu 10. októbra 2012 s vysokým komisárom OBSE Knutom Vollebaekom o modernizácii slovenského školstva a o pripravovaných legislatívnych zmenám. Minister školstva tiež informoval komisára OBSE o príprave komplexnej akreditácie vysokých škôl a o úlohách, ktoré mala na základe stanoviska Akreditačnej komisie splniť aj Univerzita J. Selyeho v Komárne.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku