Stretnutie ministra s predstaviteľmi Slovenskej rady rodičovských združení

20.01.2017
     Minister školstva, vedy, vsýkumu a športu SR Peter Plavčan prijal predstaviteľov Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ).
     Predsedníčka združenia Júlia Lindtnerová šéfa rezortu školstva informovala o činnosti a postavení rady. Minister sa zaujímal o fungovanie, spôsob organizácie SRRZ a možnosti rozšírenia spolupráce s rodičovskými združeniami na jednotlivých školách.  
     Hovorilo sa aj o zvyšovaní platov nepedagogickým pracovníkom a názoroch rodičov na pripravovanú reformu školstva. Predstavitelia SRRZ požiadali ministra Petra Plavčana aj o záštitu nad VI. Európskym festivalom umeleckého školstva a XI. Európskym dňom rodičov a škôl na národnom stupni, ktoré sa uskutočnia 12. – 13. mája 2017 v Bardejove
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku