Stredoškoláci si zmerajú sily v súťaži venovanej využitiu alternatívnych zdrojov energie

13.04.2011

     Celkovo 56 žiakov stredných škôl bude 14. - 15. apríla 2011 obhajovať svoje práce v celoštátnom kole súťaže pod názvom ENERSOL SK. Súťažiť budú s 37 projektmi zameranými na využitie alternatívnych zdrojov energie v troch kategóriách. Podujatie sa uskutoční na Strednej odbornej škole Viliama Paulínyho Tótha v Senici.
     Hlavným cieľom prehliadky je poskytnúť informácie o obnoviteľných zdrojoch energie, ako aj o výchova a vzdelávanie mladých ľudí k ochrane životného prostredia. Táto oblasť zahŕňa témy, akými sú napríklad slnečná fotovolatika, energia vetra, akumulovanie energie či nízkoteplotné vykurovanie. Sprievodnou akciou celoštátnej súťaže bude exkurzia do prvého veterného parku na Slovensku v Cerovej.
     Ide o 1. ročník súťaže, ktorú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo po úvodnom pilotnom ročníku. Jej hlavným zámerom je rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-praktické schopnosti žiakov, vytvárať trvalý vzťah k ochrane životného prostredia a problematike využívania alternatívnych zdrojov energie. Odborným a metodickým garantom súťaže je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Bratislava 13. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku