Stredoškoláci sa stanú členmi pracovnej skupiny ministerstva školstva

14.04.2016
     Téma samotného školstva nie je cudzia ani študentom stredných škôl. Tí prišli dnes na ministerstvo školstva, aby priamo ministrovi predniesli svoje návrhy na zlepšenie.
     Minister školstva dnes prijal študentov z Aliancie stredoškolákov a diskutoval s nimi o aktuálnej situácii v regionálnom školstve. Stredoškoláci informovali ministra o vyzbieraní viac ako 25 000 podpisov pod petíciu, ktorou majú záujem presadiť svoje záujmy  v rámci štúdia na školách.
     Žiaci v petícii žiadajú splnenie štyroch pre nich kľúčových bodov. K nim patrí možnosť slobodne si vybrať úroveň maturity z cudzieho jazyka, ktorá zodpovedá ich vedomostiam. Požadujú však aj zníženie odvodov pre žiakov počas prázdnin. Chcú, aby neboli výučné listy viazané na maturitnú skúšku, ale obdržali ich po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok. K poslednej požiadavke patrí dôrazné odpolitizovanie voľby riaditeľov škôl.
     „Som otvorený odbornej a vecnej diskusii a vážim si prejavenie názoru týchto mladých ľudí“, zhodnotil rokovania Peter Plavčan a študentom prisľúbil zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude zložená z odborníkov ministerstva školstva a Aliancie stredoškolákov. „Pracovná skupina bude mať za úlohu rozpracovať petíciu a z následnej analýzy uvidíme prípadnú potrebu pretaviť závery do podoby návrhov právnych predpisov“, konštatoval minister.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku