Stredné školy sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu na podporu demokratických hodnôt

22.02.2017
     Až 120 učiteľov a 120 žiakov zo stredných škôl všetkých krajov na Slovensku sa môže zapojiť do vzdelávacích aktivít v rámci medzinárodného projektu Nástroje na realizáciu Rámca kompetencií pre demokratickú kultúru. Na Slovensku ho realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania a okrem SR sú doň zapojené aj ďalšie tri krajiny – Gruzínsko (koordinátor projektu), Chorvátsko a Andorra.
     Cieľom projektu je prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju a podpore výchovy k demokratickému občianstvu a výchovy k ľudským právam, vytvorenie praktických nástrojov na implementáciu rámca kompetencií pre demokratickú kultúru za účasti študentov a učiteľov, ako aj podpora študentom stať sa tvorcami informácií prostredníctvom video materiálov zameraných na praktickú interpretáciu týchto kompetencií.
     Projekt sa realizuje v rámci spoločného programu pre projekty medzinárodnej spolupráce financovaného Európskou úniou a implementovaného Radou Európy s názvom Podpora vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam, Programový cyklus: Zavádzanie rámca kompetencií pre demokratickú kultúru Rady Európy do praxe.

Podrobné informácie na webovej stránke NÚCŽV.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku