Stredné školy by v druhom kole chceli prijať 11 000 žiakov

05.06.2012

     Približne 11 000 voľných miest ponúkajú stredné školy v druhom kole prijímacieho konania. Rozhodnutie o jeho konaní musí riaditeľ školy zverejniť podľa zákona do 6. júna 2012. Uchádzači si môžu podať jednu prihlášku, pričom termín dokedy tak treba urobiť, si určuje každá škola v kritériách pre prijímanie. Ak stredná škola organizuje prijímacie skúšky, uskutočnia sa 19. júna 2012.
     Najviac žiakov môžu prijať spomedzi SŠ stredné odborné školy, ktoré nahlásili vyše 3 300 voľných miest. Takmer polovicu z nich ponúkajú SOŠ v Prešovskom (930) a Banskobystrickom kraji (702). V druhom kole prijímačiek majú gymnázia záujem prijať viac ako 1 500 žiakov.
     Viac ako 700 voľných miest hlásia aj obchodné akadémie, najväčší počet žiakov by chceli dodatočne prijať v Prešovskom (175) a Bratislavskom kraji (154). Na SOŠ obchodu a služieb chýba do plánovaných počtov takmer 1 000 žiakov, najnižší záujem o ne v prvom kole prijímacieho konania prejavili žiaci v Žilinskom (329 voľných miest) a Banskobystrickom kraji (233). Uchádzači sa stále môžu dostať aj na stredné školy stavebného či technického zamerania, ktoré nahlásili 570, resp. 651 voľných miest. 

Michal Kaliňák,
hovorca

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku