Stovky pomôcok školákom od zamestnancov Výskumnej agentúry

07.09.2016
     Výskumná agentúra (VA) sa už po druhýkrát zapojila do zbierky na pomoc školákom. Projekt s názvom „Školská aktovka“ oslovil zamestnancov a vďaka nim bolo možné zabezpečiť množstvo užitočných školských pomôcok. Veľa detí po celom Slovensku tak v nadchádzajúcom školskom roku aj vďaka pomoci Výskumnej agentúry vykročí do školy s plnými aktovkami a s úsmevom na tvári.
     Projekt charitatívnej zbierky „Školská aktovka“ organizovalo tento rok opäť Metodicko-pedagogické centrum. Ide o jednoduchú pomoc pre rodiny, ktoré si vzhľadom k svojej finančnej situácii nemôžu dovoliť nakúpiť školské pomôcky pre svoje ratolesti.
     „Som rád, že našich zamestnancov zbierka zaujala a spoločne sme mohli prispieť na dobrú vec. Takéto iniciatívy vždy radi podporíme a opätovne sa do nich aktívne zapojíme,“ uviedol generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Rastislav Beliansky. 
     Zapojiť sa do akcie bolo možné dvoma spôsobmi. Odovzdaním starších, ale použiteľných školských pomôcok alebo vyzbieraním financií, z ktorých sa účelovo zakúpili pomôcky nové. Rovnako ako minulý rok, aj tentokrát sa zamestnanci Výskumnej agentúry ochotne zapojili a prispeli k úspechu celej akcie. Iniciatívu podporili najmä finančnými príspevkami. Prispievali prostredníctvom zbierok na jednotlivých oddeleniach, ale aj individuálne.
     Vyzbieralo sa dostatok finančných prostriedkov na to, aby do Metodicko-pedagogického centra odišlo z VA jedno plne naložené auto s vecami, ktoré sa malým školákom pri nástupe do školy určite zídu. K deťom vďaka príspevku Výskumnej agentúry poputujú stovky pomôcok v podobe pier, peračníkov, farbičiek, kalkulačiek, blokov či zošitov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku