Štipendium Martina Filka získalo sedem študentov

08.06.2018
     Univerzity v Oxforde, v Cambridgei či London School of Economics and Political Science. Tam všade študujú tohtoroční úspešní žiadatelia o Štipendium Martina Filka, ktorého cieľom je prilákať absolventov prestížnych vysokých škôl do verejnej správy.
     Celkovo 23 uchádzačov zaslalo v tomto roku žiadosť o priznanie tohto štipendia. Z nich šesť žiadostí bolo vyradených pre formálne nedostatky. Zvyšných 17 žiadostí bolo hodnotených v prvom kole výberového procesu podľa umiestnenia študijnej oblasti v rebríčku študijných oblastí Times Higher Education, podľa výšky požadovaných študijných nákladov a priemerným hodnotením od dvoch externých hodnotiteľov. Záujem o získanie štipendistu prejavilo sedem ministerstiev a Úrad vlády SR, pričom spolu bolo zverejnených 18 pozícií.
     Do druhého kola boli pozvaní ôsmi najúspešnejší žiadatelia, ktorí absolvovali koncom mája osobný pohovor. Jeden z nich sa vzdal účasti v druhom kole a zvyšní siedmi uchádzači druhé kolo úspešne zvládli.
     Na základe rozhodnutia výberovej komisie na bolo štipendium udelené Dávidovi Martinákovi (University of Torino), Imrichovi Bertovi (University College London), Kataríne Líškovej (University of Cambridge), Zuzane Zavarskej (University of Cambridge), Veronike Filípkovej (London School of Economics and Political Science), Simone Šulíkovej (University of Oxford) a Šimonovi Drugdovi (University of Oxford).

Podrobnejšie informácie nájdete na tejto stránke.

Ilustračné foto: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku