Štipendiá na štúdium jadrovej energetiky, fyziky a základného lekárstva v Ruskej federácii

28.06.2018

     Od 31. 5. 2018 sa môžu slovenskí občania uchádzať o štipendium na štvorročné bakalárske, dvojročné magisterské a päťročné štúdium „špecialista“ (spojené bakalárske a magisterské štúdium) v oblastiach jadrovej energetiky a technológie, fyzikálno-technických vied a technológie a základného lekárstva v Ruskej federácii.
     V prípade schválenia žiadosti o štipendium poskytuje ruská strana bezplatné štúdium a štipendium, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cestovné výdavky na jednu cestu na miesto pobytu a späť a poskytuje príplatok ku štipendiu.
     Žiadosti možno predkladať cez databázu štipendií a grantov na www.granty.saia.sk do 16. júla 2018 do 15:00 hod.

Podrobné informácie o podmienkach pre udelenie štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti sú zverejnené v databáze štipendií a grantov SAIA na:
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696
 
Bližšie informácie o štipendiách do Ruskej federácie poskytuje: Mgr. Adela Poláčková, administrátorka štipendií a grantov, e-mail: adela.polackova@saia.sk, tel.: 02/59 30 47 37 alebo 02/59 30 47 11
Informácie môžu záujemcovia získať aj osobne v pracoviskách SAIA, n. o., v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a v Žiline.
 
 
 
 
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku