Štátny tajomník Štefan Chudoba prijal nemeckú delegáciu

06.11.2013
       Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba  prijal v dňoch 6. novembra 2013 riaditeľa Landesakademia Esslingen Hans-Petera Buggermanna  a Brigitt Herlein-Puchta z Nemecka. Stretnutia sa zúčastnil aj vedúci služobného úradu MŠVVaŠ SR Ivan Stankovský.
      Cieľom návštevy je predstavenie národných projektov na podporu stredného odborného vzdelávania, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, ako aj projektu v oblasti celoživotného vzdelávania Národného ústavu celoživotného vzdelávania. Návšteva nemeckej delegácie bude prebiehať do 8. novembra a okrem iného bude spojená aj s prezentáciou školy a výrobného závodu VW.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku