Štátny tajomník rezortu školstva vystúpi na konferencii venovanej aktivitám študentov v Prešovskom regióne

16.12.2011

     Mládežnícke aktivity študentov v Prešovskom kraji, práca žiackych školských rád, ich participácia na mládežníckej politike, ale aj spolupráca s VÚC budú ústrednými témami VIII. ročníka konferencie Stredoškolský parlament na pomoc regiónu. Podujatie sa uskutoční v pondelok 19. decembra 2011 a vystúpi na ňom aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo.
     Tohtoročné stretnutie, ktorého organizátorom je Rada mládeže Prešovského kraja, sa bude niesť v znamení Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. 

Miesto a čas vystúpenia ŠT: Metodicko-pedagogické centrum, Tarasa Ševčenka 11, Prešov, 12.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku