Štátny tajomník prijal zástupkyne Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Budapešti

25.01.2019
     Dňa 24. januára 2019 štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák privítal delegáciu z regionálnej kancelárie pre strednú Európu Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) z Budapešti v zastúpení pani Yolandy Ditewig, zodpovednej za regionálnu politiku a pani Olivery Vukotic, zodpovednej za regionálnu integráciu za prítomnosti zástupcov Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Predmetom rokovania bolo zabezpečenie vzdelávania detí osôb žiadajúcich o azyl a utečencov a ich integrácia do systému vzdelávania na Slovensku.
     Zástupkyne UNHCR predstavili zámery ich pôsobenia v predmetnej téme v deviatich krajinách Európy a projekt výučby o utečencoch pre vekové kategórie 6-9 a 9-12 rokov. Štátny tajomník poďakoval za preklad učebných materiálov do slovenského jazyka. Rovnako priblížil delegácii vysokého komisára systém poskytovania vzdelávania pre žiakov základných a stredných škôl prichádzajúcich zo zahraničia na Slovensko.
     Výstupom spoločného stretnutia MŠVVŠ SR, MV SR a UNHCR je dohoda o spoločnej realizácii vzdelávania lektorov z radov pedagógov tých škôl, ktoré navštevujú žiaci z rodín utečencov a žiadateľov o azyl s využitím medzinárodných skúseností pilotovania takéhoto typu školenia v iných krajinách (Belgicko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku