Štátny tajomník Peter Krajňák vystúpil na seminári o prevencii korupcie

30.05.2017
     Pod názvom Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii sa v Prešove v pondelok 29. mája 2017 konal seminár za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica a štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka.
     Na podujatí bolo prítomných viac ako 50 riaditeľov škôl a pedagógov. Seminár otvoril svojím príhovorom štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Peter Krajňák, ktorý vo svojej reči uviedol, že: „úlohou tohto seminára je priblížiť zástupcom škôl v Prešovskom kraji úlohy rezortu školstva a Úradu vlády v oblasti boja proti korupcii“. 
     Po príhovore predsedu vlády Róberta Fica, prebehla krátka diskusia a po nej, nasledovali tri odborné prednášky. Ako prvý vystúpil Ján Hrivnák z Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR s prednáškou na tému Korupcia v štátnej správe, trestnoprávne aspekty korupcie. Ministerstvo školstva malo svoje odborné zastúpenie v osobe Karola Jakubíka a Marianny Onderkovej, ktorí prezentovali pedagogickým zamestnancom nový model národného štandardu finančnej gramotnosti vo vzťahu k boju proti korupcii. Ako posledný vystúpil so svojou prednáškou Attila Zajonc, ktorý auditóriu prednášal na tému Osobitosti pri odhaľovaní trestných činov korupcie, ochrana finančných záujmov EÚ a SR.
      Podujatie sa uskutočnilo vďaka spolupráci Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogického centra.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku