Štátny tajomník Peter Krajňák sa stretol s poradcom francúzskej vlády pre Európske univerzity

24.10.2018
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák sa včera stretol s prof. Alainom Beretzom a zástupcami Francúzskeho veľvyslanectva v SR.
     Francúzsky predseda vlády poveril prof. Alaina Beretza, bývalého rektora Univerzity v Štrasburgu a bývalého generálneho riaditeľa Oddelenia pre vedu a inovácie francúzskeho Ministerstva vysokého školstva, vedy a inovácií, úlohou pracovať na založení „Európskych univerzít“ z podnetu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý predstavil túto myšlienku verejnosti v rámci svojho príhovoru študentom na Sorbonne v roku 2017.
     Ambiciózna vízia vytvorenia sietí Európskych univerzít je jednou z hlavných iniciatív budovania Európskeho vzdelávacieho priestoru. Zámerom je vytvoriť nové partnerstvá a formy spolupráce, posilniť mobilitu a zvýšiť úroveň spolupráce vysokoškolských inštitúcií naprieč hranicami. Pilotný projekt v rokoch 2019 a 2020 bude financovaný z prostriedkov súčasného programu EÚ Erasmus+ s rozpočtom 30 miliónov eur. Výzva na predkladanie žiadostí o grant by mala byť vyhlásená v priebehu októbra 2018.
     Peter Krajňák si spolu so zástupcami ministerstva pozorne vypočul ciele tejto iniciatívy a v tejto súvislosti zdôraznil potrebu presadzovania inklúzie, pokiaľ ide o veľkosť a charakter zapojených vysokoškolských inštitúcií, ako aj pomerné geografické zastúpenie inštitúcií z rôznych členských štátov a potrebu znižovania rozdielov vo výskumných a inovačných kapacitách regiónov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku