Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval v Prahe o inkluzívnom vzdelávaní

25.05.2017
      Zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na čele so štátnym tajomníkom Petrom Krajňákom rokovali so zástupcami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ktorých viedol námestník ministerky Stanislav Štech. Pracovné stretnutie na pôde českého ministerstva v Prahe sa uskutočnilo 25. mája 2017.
      Cieľom tohto pracovného stretnutia bola vzájomná výmena informácií a získanie nových poznatkov na témy, ktoré sa týkajú inkluzívneho vzdelávania. Jedným z bodov rokovania boli informácie o zbere štatistických údajov žiakov z rómskych komunít v Českej republiky, čím by sme sa mohli inšpirovať aj u nás. V súvislosti s formálnou výzvou Európskej komisie sme prekonzultovali možnosti medzinárodnej spolupráce medzi našimi krajinami. V rámci návštevy sa zástupcovia nášho rezortu zaujímali aj o novú legislatívu k predprimárnemu vzdelávaniu a kurikulárnu reformu v Českej republike.
      Pán štátny tajomník na záver vyjadril presvedčenie, že spolupráca oboch krajín bude pokračovať aj naďalej a v tejto téme prinesie želané úspechy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku