Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval so zástupcami Amnesty International a Európskeho centra pre práva Rómov

03.11.2016
      Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák prijal včera delegáciu Amnesty International na čele s Kamilou Gunišovou, vedúcou kancelárie Amnesty International Slovensko, Annou Błuś, výskumníčkou medzinárodného sekretariátu Amnesty International pre strednú a východnú Európu a Marekom Szilvásym, riaditeľom výskumu a vzdelávania k ľudským právam Európskeho centra pre práva Rómov. Amnesty International realizuje v spolupráci s centrom dlhodobý výskum, v rámci ktorého navštevuje rôzne lokality Slovenska.
     Cieľom stretnutia bolo prediskutovať prístup rómskych detí k právu na vzdelanie. Témami stretnutia bola aj plánovaná školská reforma a téma segregácie.
     Štátny tajomník uistil hostí, že ministerstvo školstva nesegreguje rómske deti. Podľa zákona si každý rodič môže vybrať školu, kam bude jeho dieťa chodiť. V súvislosti s touto otázkou je podľa neho vždy dôležité hovoriť o konkrétnych lokalitách, o konkrétnych problémoch. „Aj škola zložená len z rómskych detí môže byť dobrou školou,“ uviedol okrem iného.
     Peter Krajňák taktiež informoval hostí o plánovaných krokoch v rámci posilnenia diagnostiky a rediagnostiky, ktoré je v kompetencii Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a upozornil na dôležitosť vzájomnej spolupráce pri riešení konkrétnych lokálnych problémov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku