Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval s komisárkou pre deti Vierou Tomanovou

20.07.2018
Vo štvrtok 19. júla 2018 prijal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák komisárku pre deti Vieru Tomanovú. V rámci dvojhodinového rokovania prebrali viaceré otázky, ktoré sa týkajú detí navštevujúcich materské, základné a stredné školy.
     Počas diskusie otvorili tému pôsobenia asistentov pedagógov v našich školách, otázku zabezpečenia vyučovania detí v slovenskom jazyku v okrese Dunajská Streda a tému potreby pôsobenia sociálnych pracovníkov vo vylúčených komunitách. Osobitne sa venovali otázke vylúčenej komunity v meste Trebišov.
      Štátny tajomník komisárku pre deti informoval o posledných krokoch, ktorý rezort školstva v minulom roku urobil v prospech detí so sociálne znevýhodneného prostredia a prisľúbil pomoc pri riešení konkrétnych problémov v oblasti vzdelávania, ktoré sú predmetom podaní na Úrade komisára pre deti. Rovnako ubezpečil, že Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vykonáva konkrétne kroky pre sprehľadnenie, validizáciu diagnostických nástrojov a štandardizáciu procesov.
     V rámci rokovania štátny tajomník požiadal pani komisárku o podporu návrhu, ktorý je súčasťou Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018 – 2027, aby na Slovensku bola povinná predškolská výchova od piatich rokov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku