Štátny tajomník Peter Krajňák prijal splnomocnenca vlády SR Martina Giertla

13.02.2017
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák prijal v piatok 10. februára 2017 splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla.
     Hlavnou témou spoločného stretnutia boli možnosti rozvoja dobrovoľníctva a informovanosti o dobrovoľníctvu v rámci výchovy a vzdelávania na školách. Cieľom je, aby sa o dobrovoľníctvo dostalo do prostredia škôl a prenieslo do povedomia žiakov, aby vedeli čo je dobrovoľníctvo.
     Obe strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci, ktorá by mala do budúcna priniesť konkrétne kroky, ktoré budú viesť k zvýšeniu informovanosti na školách smerom k dobrovoľníctvu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku