Štátny tajomník Peter Krajňák prijal signatárov otvoreného listu k vzdelávaniu detí so ŠVVP

23.11.2017
     Štyroch zástupcov signatárov Otvoreného listu k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ na Slovensku prijal dnes štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák.
     Po prijatí otvoreného listu s nimi diskutoval o ich návrhoch na zmeny vo vzdelávaní detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), vrátane úprav vzdelávacích programov, ktoré sa týkajú týchto detí a žiakov. Štátny tajomník na stretnutí prisľúbil, že predloženými návrhmi sa bude rezort školstva zaoberať.
 
     Na podnety z praxe vypracoval v roku 2016 Štátny pedagogický ústav v spolupráci s odborníkmi návrh vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie. Po schvaľovacom procese, ktorý zahŕňal aj verejné pripomienkovanie, vstúpili tieto programy do platnosti v septembri 2017.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku