Štátny tajomník Peter Krajňák na pracovnej ceste v Košiciach

25.06.2019

     Slávnostná promócia čerstvých absolventov duálneho vzdelávania a udeľovanie cien víťazom novinárskej súťaže Memoriál Silvie Zelinkovej. Taký bol dnešný program štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka v Košiciach.
     Za prítomnosti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a predsedu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Petra Kompallu odovzdal Peter Krajňák v priestoroch Hotela Yasmín absolventský diplom 25 absolventom pomaturitného vzdelávania v odbore Počítačové systémy a 22 z nich spolu s diplomom „Dis“ aj medzinárodný certifikát odbornej spôsobilosti Fachinfomatiker od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Je to prestížny certifikát nemeckého modelu vzdelávania, ktorý garantuje rovnakú úroveň dosiahnutého vzdelania ako v Nemecku a slovenskí študenti sú jedinými absolventmi mimo Nemecka, ktorí tento medzinárodne platný certifikát získali.
     V Košiciach duálne vzdelávanie zabezpečuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia ako druhým najväčším zamestnávateľom v metropole východného Slovenska. Duálne vzdelávanie, ktoré SPŠE ponúka, je pozitívnym príkladom prepojenia odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou mladých ľudí pre požiadavky trhu práce. Na túto skutočnosť poukázal aj štátny tajomník Peter Krajňák vo svojom príhovore, v ktorom zdôraznil, že „duálne vzdelávanie v T-Systems Slovakia je jedno z najkvalitnejších duálnych vzdelávaní na Slovensku, ktoré preberá prvky nemeckého vzdelávania. Je to pozitívna forma vzdelávania, ktorá má budúcnosť.“
     Následne sa štátny tajomník Peter Krajňák v štúdiu RTVS Košice zúčastnil na udeľovaní cien víťazom novinárskej súťaže Memoriál Silvie Zelinovej. Ide o súťaž pre deti základných a stredných škôl v spracovaní rozhlasového príspevku v rusínskom jazyku. Odmenených bolo 6 najlepších príspevkov a víťazi si mohli vyskúšať nahrávanie v štúdiu.  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku