Štátny tajomník Peter Krajňák na pracovnej ceste v Belehrade

11.10.2019

     S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a prehĺbiť možnosti budúcej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy (SVE) sa 7. – 9. októbra 2019 uskutočnila v Belehrade 4. ministerská konferencia o spolupráci v oblasti inovácií.
     Srbský minister zodpovedný za inovácie a technologický rozvoj Nenad Popovič otvoril v utorok 8. októbra 2019 v Belehrade 4. ministerskú konferenciu o spolupráci v oblasti inovácií Čína + 17 SVE. Slovenskú delegáciu viedol Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Číny a 17 krajín strednej a východnej Európy (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko).
     Podujatie vytvorilo priestor prezentáciám najzaujímavejších inovačných a technologických projektov zo strednej a východnej Európy a Číny a ponúklo príležitosť aj pre podnikateľov a vedeckú obec na nadviazanie plodnej spolupráce počas B2B mítingov. Zástupcovia Číny a ministri krajín 17 SVE zhodnotili dosiahnuté úspechy a načrtli víziu úlohy vedy, technológií a inovácií pri vytváraní mostov naprieč kultúrami a riešenia výziev do budúcnosti. Pri rokovaniach sa zamerali na vzájomnú spoluprácu v oblasti inovačnej infraštruktúry, priemyselných parkov, Hi-Tech parkov, umelej inteligencie, robotike, smart cities a mestskej mobilite. Štátny tajomník Peter Krajňák vo svojom príhovore poďakoval srbským partnerom za zorganizovanie konferencie a za vklad do budovania dialógu medzi Čínou a krajinami 17 SVE.
     Po skončení rokovania ministrov bola prijatá Belehradská deklarácia, ktorá vyjadruje podporu pre ďalší rozvoj spolupráce medzi národnými inovačnými ekosystémami a platformami v oblasti výskumu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy.
     V rámci zahraničnej pracovnej cesty v Srbsku štátny tajomník Peter Krajňák 9. októbra 2019 v Belehrade taktiež podpísal Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Srbskej republiky o spolupráci v oblastiach mládeže a športu. Za srbskú stranu Memorandum podpísal minister mládeže a športu Srbskej republiky Vanja Udovičić.
     Podpisom predmetného memoranda príslušné rezorty Slovenska a Srbska spečatili niekoľkoročné úsilie o zintenzívnenie bilaterálnej spolupráce v sektoroch mládeže a športu, predovšetkým v oblastiach spoločného záujmu, ako sú napríklad aplikovaná veda a medicína v športe, ochrana integrity športu, športová infraštruktúra, vzdelávanie športových odborníkov, výmena poznatkov, skúseností a príkladov dobrej praxe z oblasti mládežníckej politiky či mládežnícke výmeny. Obe strany sú presvedčené, že sa týmto úspešne nadviaže na predchádzajúcu spoluprácu a prispeje k vzájomnej podpore rozvoja mládežníckeho a športového sektora na Slovensku a v Srbsku.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku