Štátny tajomník ministerstva školstva odovzdal ceny víťazom grafickej súťaže ASFEU

05.10.2011

     Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča sa 5. októbra uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže Som grafik.
    
Grafickú súťaž vyhlásila v máji tohto roka Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Zúčastniť sa na nej mohli žiaci stredných škôl, ktoré realizujú, prípadne realizovali projekty financované z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie v programovom období 2007 - 2013. Nádejní grafici mali kreatívne zachytiť vnímanie svojej školy formou plagátu a zviditeľniť finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ. ASFEU prijala celkovo 45 súťažných prác a za pomoci odborného garanta súťaže, akademického maliara Pavla Chomu, vybrala tri najlepšie.

Zoznam ocenených:

1. miesto - Marek Rečlo, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
2. miesto - Michal Habera, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
3. miesto - Filip Pavlík, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice

Najlepšie plagáty sú zverejnené na www.asfeu.sk.

Fotogaléria

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku