Štátny tajomník ministerstva školstva Jaroslav Ivančo prijme svojich rezortných kolegov z Českej republiky

19.01.2011

     V dňoch 20. a 21. januára 2011 navštívia Slovenskú republiku českí námestníci ministra školstva, mládeže a telovýchovy - Ladislav Němec, zodpovedný za všeobecné, odborné a ďalšie vzdelávanie a Kryštof Hajn, zodpovedný za európske záležitosti. Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ich privíta a diskutovať s nimi bude štátny tajomník Jaroslav Ivančo.
     Spoločné rokovanie sa vo štvrtok 20. januára uskutoční v troch blokoch, a to aj za účasti odborníkov nášho rezortu. Ich témou bude odborné vzdelávanie, systém a fungovanie národnej sústavy kvalifikácií v ČR, ako aj možnosti vzájomnej spolupráce a projektov partnerstiev na základných a stredných školách. Na stretnutí si zástupcovia vymenia informácie taktiež o systéme výberu, ponuky, financovania a distribúcie učebníc či o dopytovo orientovaných projektoch  pre ZŠ a SŠ.
     Po skončení druhého bloku rokovaní sa uskutoční o 16.00 hod. tlačový brífing.
     V piatok 21. januára navštívi o 8.15 hod. štátny tajomník Jaroslav Ivančo spolu s českou delegáciou Strednú priemyselnú školu na Fajnorovom nábr. v Bratislave a o 9.45 hod. Spojenú školu (ZŠ a gymnázium) na Novohradskej ul. v Bratislave. 

Miesto a čas brífingu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava, 16.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku