Štátny tajomník Jaroslav Ivančo podpísal dohodu o slovensko-ruskej spolupráci v oblasti vedy a techniky i vzdelávania

16.02.2012

     Dohodu o slovensko-ruskej spolupráci v oblasti vedy a techniky podpísal dnes štátny tajomník rezortu školstva Jaroslav Ivančo a zástupca ministra vzdelávania a vedy Ruskej federácie Sergej Ivanec. Kooperácia medzi slovenskými a ruskými organizáciami sa bude zameriavať najmä na podporu bilaterálnych vedecko-technických projektov vo vybraných oblastiach vedy a techniky, mobilitu odborníkov a vedcov i výmenu vedecko-technických informácií a dokumentov. Jedným z jej cieľov je aj organizácia konferencií, sympózií, seminárov a výstav, ako aj výmena výsledkov vedecko-technickej činnosti. „Podpisom dohody vysielame signál o podpore medzinárodnej spolupráce, pričom konkrétne aktivity budú už na vedecko-technických organizáciách, a v prípade vzdelávania na školách," povedal Jaroslav Ivančo.
    
Ďalšiu spoluprácu s Ruskou federáciou v oblasti vzdelávania potvrdili obe strany podpisom dodatku k dohode z roku 2006, čím sa vytvárajú podmienky na  skvalitnenie výučby ruského jazyka na slovenských základných a stredných školách. Ako uviedol Jaroslav Ivančo, ruský a nemecký jazyk patria u rodičov medzi prioritné cudzie jazyky, ktoré si ich deti vyberajú ako druhý cudzí jazyk. Súčasťou partnerstva sa stanú tiež dvojtýždňové stáže pre slovenských učiteľov ruského jazyka, ktoré prispejú k  rozvoju ich jazykových zručností a rozšíreniu znalostí o ruských reáliách. Zámerom stáží je taktiež zdokonalenie profesijných kompetencií v oblasti zavádzania moderných metód a foriem práce na hodinách ruského jazyka.
Fotogaléria

Bratislava 16. február 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku