Štátny tajomník Jaroslav Ivančo na rokovaní o odbornom vzdelávaní v Bruggách

06.12.2010

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo sa 6. a 7. decembra 2010 zúčastňuje na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za odborné vzdelávanie a prípravu.
     Podujatie, ktoré sa tentoraz koná vo flámskom meste Bruggy, je pravidelným vyvrcholením procesu revízie priorít tzv. kodanského procesu európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
     Tohtoročné zasadanie je významné tým, že sa na ňom bude hovoriť o stratégii rozvoja európskeho odborného vzdelávania do roku 2020.

Bruggy 6. december 2010

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku