Štátny tajomník Jaroslav Ivančo diskutoval so švajčiarskym veľvyslancom o odbornom vzdelávaní

14.01.2011

     Štátny tajomník Jaroslav Ivančo prijal na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 12. januára 2011 Christiana Fotscha, nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarska v SR. Témou stretnutia bolo hodnotenie doterajšej spolupráce najmä prostredníctvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania či otázky duálneho systému vzdelávania  a praxe v podnikoch.
     Tento systém má vo Švajčiarsku dlhú históriu a pozitívny dosah v praxi, ktorý sa prejavuje aj veľmi nízkou nezamestnanosťou mladých ľudí. Jaroslav Ivančo sa v tejto súvislosti zaujímal o to, akým spôsobom sa vo Švajčiarsku podarilo motivovať súkromné spoločnosti, aby v takej veľkej miere prijímali do zamestnania študentov. Ako uviedol Christian Fotsch, tieto výsledky majú svoju historickú stránku, keďže už dlhodobo sú študenti odborných škôl vo Švajčiarsku integrovaní do súkromných spoločností od svojich 16 rokov (v podniku pracujú 2 - 3 dni v týždni). Vďaka tomu, že mladí ľudia vstupujú do profesijného života zavčasu, sú lojálni k podniku, prejavujú sa veľkou flexibilitou a majú skúsenosti z praxe. Takýto prístup vítajú aj súkromné firmy. Ide o stredne veľké spoločnosti s 30 - 60 zamestnancami, ako aj o veľké firmy, ktoré majú systém prijímania študentov na prax už detailne prepracovaný.
     Podobný program majú tiež štátne inštitúcie a podniky, ako aj banky. Motivačný systém nie je založený na  daňových úľavách či platbách, ale firmám sú preplatené tie pracovné dni, ktoré v nich študenti odrobia. Koncom marca, v rámci návštevy Švajčiarska, navštívi štátny tajomník Jaroslav Ivančo práve tie spoločnosti, ktoré zamestnávajú študentov odborných škôl.
     Švajčiarsko pomáha Slovensku aj prostredníctvom švajčiarskeho finančného mechanizmu, v rámci ktorého sú pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy alokované 4 mil. eur. Táto finančná pomoc je určená na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy a jeho lepšie prepojenie s praxou, ako aj na študijné pobyty.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku