Štátna tajomníčka Romana Kanovská rokovala v Amsterdame o podpore výskumu v rámci EÚ

28.01.2016
     V stredu 27. januára 2016 sa štátna tajomíčka MŠVVaŠ SR Romana Kanovská zúčastnila Neformálneho zasadnutia Rady ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (COMPET - časť výskum) v Amsterdame.
     Hlavnou témou zasadnutia boli témy “Záverečného hodnotenia 7. rámcového programu” a s tým súvisiaca diskusia na tému potreby navýšenia investícií za oblasť vedy, výskumu a inovácií. Súčasťou programu bola aj vecná diskusia členských štátov na tému vytvorenia priateľského legislatívneho a nelegislatívneho prostredia, zlepšenia rámcových podmienok pre výskum a inovácie a priorita NL PRES“Open Science” a “Open Access”.
     Na základe diskusie na dané témy pripraví holandské predsedníctvo návrhy troch Záverov Rady, ktoré budú predmetom diskusie na nadchádzajúcich Pracovných skupinách pre výskum a následne by mali byť schválené na ďalšom Zasadnutí Rady ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (COMPET - časť výskum) dňa 27. mája 2016 v Bruseli.
     Predvečer Rady ministrov bol hosťom NL PRES a zároveň hlavným spíkrom na večeri zakladateľ Microsoft Corporation Bill Gates. Tento inovátor a filantrop venoval svoj príhovor potrebe navýšenia investícií do oblasti výskumu a inovácií a výhodnosti tohto procesu z pohľadu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti Európskej únie. Zároveň vo svojom príhovore informoval o výskumných aktivitách svojej nadácie, ktorá sa zameriava na vzdelávanie, zdravotníctvo a dostupnosť zdravotníckych pomôcok najmä v menej rozvinutých regiónoch Afriky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku