Štátna tajomníčka Romana Kanovská na rokovaní ministrov školstva EÚ

21.05.2015
     V dňoch 18. a 19. mája 2015 sa v Bruseli stretli ministri školstva členských štátov EÚ, Slovensko na tomto stretnutí zastupovala štátna tajomníčka Romana Kanovská.
     Hlavným bodom rokovania bolo vzdelávanie a jeho dôležitosť nielen z hľadiska pracovného uplatnenia, ale aj osobného rozvoja či kritického myslenia. Ministri sa taktiež zhodli na spoločnom postupe v oblasti vzdelávania, práce s mládežou a športu. 
     V rámci diskusie ministri upozornili, že na vzdelávanie sa dnes treba pozerať najmä z pohľadu osobného rozvoja, kritického myslenia a aktívneho občianstva so zameraním na spoločné európske hodnoty.
     Ministri rokovali aj o úlohe vzdelávania v ranom detstve a primárneho vzdelania, ktoré vedie k tvorivosti, inovatívnosti a digitálnym zručnostiam.
     Ďalším z bodov stretnutia bol aj šport a jeho úloha pri rozvíjaní zručností mladých ľudí. Ministri sa dotkli aj témy mládeže a zhodli sa na tom, že by sa mohla viac podieľať na politickej účasti v jednotlivých krajinách Európy.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku