Štátna tajomníčka R. Kanovská otvorila odborný seminár o práci CVČ

26.02.2016
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romany Kanovskej sa včera v Bratislave konal odborný seminár Asociácie centier voľného času SR. Podujatie s názvom Centra voľného času ako súčasť rozvíjania talentu, nadania a kreativity mladých ľudísa konalo v rámci implementácie programov rezortu školstva pre mládež na roky 2014 – 2020 PRIORITY.
     „Zvýšený záujem rodičov vyplniť čas svojich detí zmysluplnými činnosťami viedol k rozvoju siete centier voľného času i rozšíreniu ich ponuky krúžkov. Tento záujem predstavoval a stále predstavuje pre centrá voľného času nielen príležitosť ale aj výzvu,“ uviedla okrem iného vo svojom príhovore R. Kanovská, ktorá sa venovala práci s mládežou aj v kontexte blížiaceho sa predsedníctva SR v Rade EÚ.
      „Jednotnou témou vo všetkých oblastiach, ktoré chce na diskusiu predložiť rezort školstva, bude rozvoj talentu a excelentnosti. Oblasť mládeže je pritom chápaná omnoho širšie, ako len práca s talentovanými mladými ľuďmi a zameriava sa na rozvoj potenciálu, ktorý sa skrýva vo všetkých bez rozdielu. Na to, aby sa mohli stať úspešnými v živote a prospešnými i celej spoločnosti je dôležité, aby dostali možnosť tento svoj potenciál objaviť a ďalej rozvíjať,“ konštatovala štátna tajomníčka.
    Na seminári okrem toho zazneli príspevky venované podrobnejšie nášmu predsedníctvu v Rade EÚ, ako aj príkladom dobrej praxe z jednotlivých centier podporujúcich nové prístupy v práci s deťmi a mládežou.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku