Štátna tajomníčka R. Kanovská otvorila novú modulovú školu v Gemerskej Vsi

02.03.2016
     Celkovo osem nových tried získala Základná škola v obci Gemerská Ves (okr. Revúca) vďaka výstavbe modulovej školy.  Nové priestory boli vybudované s pomocou dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a na ich slávnostnom otvorení sa zúčastnila aj štátna tajomníčka rezortu Romana Kanovská.
     „Táto základné škola s jej zrekonštruovaným a teraz aj rozšíreným areálom môže slúžiť ako pekný príklad dobrej spolupráce medzi vedením školy, zriaďovateľom i starostami susedných obcí,“ vyzdvihla Romana Kanovská.
     Podľa starostky Gemerskej Vsi M. Lévaiovej na novú školu v obci dlho čakali a usilovali sa o jej výstavbu, keďže kapacity starej budovy nestačili. „Sme preto radi, že sa nám tento náš cieľ podarilo konečne zrealizovať,“ dodala starostka. Na modulovú školu prispelo ministerstvo školstva sumou 200 000 eur a samotná ZŠ pridala ďalších 85 000 eur.
     Po slávnostnom otvorení sa uskutočnila beseda s hosťami, vrátane starostov okolitých obcí, na ktorej sa diskutovalo najmä o regionálnych nedostatkoch a výzvach v oblasti školstva.
     Základnú školu v Gemerskej Vsi navštevuje spolu v slovenskom a maďarskom oddelení 387 žiakov, z toho 254 žiakov dochádza z 12 obcí v okolí. Z celkového počtu je 272 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a venujú sa im traja asistenti. So vzdelávaním 94 zdravotne znevýhodnených žiakov pomáhajú učiteľom piati asistenti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku