Štátna tajomníčka prijala veľvyslanca Bieloruskej republiky

27.02.2019
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová prijala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Bieloruskej republiky v Slovenskej republike J.E. Igora Alexandroviča Leščeňa.
     Predmetom rokovania bola príprava nového zmluvného dokumentu v oblasti vzdelávania a bilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky a Bieloruskej republiky. Predstavitelia oboch krajín venovali pozornosť taktiež vedecko-technickej spolupráci, ktorá sa realizuje prostredníctvom spoločných vedecko-výskumných projektov. Verejná výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená Agentúrou pre podporu vedy a výskumu 8. januára 2019 s predpokladaným ukončením zbierania prihlášok do 8.3.2019. Priority výzvy sú orientované na témy z oblasti medicíny, biotechnológie, nanotechnológií, nových materiálov a poľnohospodárskej techniky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku