Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zavítala na akademickú pôdu Filozofickej fakulty TU v Trnave

04.05.2017
     Štátna tajomníčka Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová dnes navštívila akademickú pôdu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
     Na stretnutí s rektorom univerzity prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD. a dekanom Filozofickej fakulty prof. PhDr. Milanom Katunincom, PhD. diskutovali o otázkach pripravovanej reformy školstva na Slovensku z pohľadu vysokých škôl. 
     P1290558Predmetom rozhovoru boli možnosti dosahovania kvality vysokoškolského štúdia v kontexte pripravovaného legislatívneho návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.
     Jednou z tém bola aj dôležitosť prepojenia humanitných vied a vedeckého výskumu. Prijatia štátnej tajomníčky sa zúčastnil i vedúci Katedry politológie Mgr. Marcel Martinkovič, PhD..
     Prítomní vyzdvihli dôležitosť výučby predmetov, ktoré majú za cieľ oboznámiť poslucháčov politológie na Slovensku o totalitárnych politických ideológiách a aj takýmto spôsobom prispievať k predchádzaniu vzniku extrémizmu a radikalizmu v spoločnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku