Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zastupovala SR na Európskych regionálnych konzultáciách k vzdelávaniu

27.02.2017
      Otvorené vzdelávacie zdroje v rámci Agendy 2030 či voľný prístup k výsledkom výskumu boli témami príspevku štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej na Európskych regionálnych konzultáciách k vzdelávaniu, ktoré sa uskutočnili v dňoch 23. – 25. februára 2017 vo Vallette, hlavnom meste Malty. Podujatie sa konalo ako súčasť 2. Svetového kongresu otvorených vzdelávacích zdrojov.
     Štátna tajomníčka sa prihovorila účastníkom konzultácií a vyjadrila za Slovenskú republiku podporu potenciálu otvorených vzdelávacích zdrojov pre dosiahnutie kvalitného vzdelania pre všetkých v kontexte Agendy 2030. V tej súvislosti vyzdvihla spoluprácu s expertmi organizácie UNESCO v oblasti otvorených vzdelávacích zdrojov pre presadzovanie mieru, trvalo udržateľného sociálneho a hospodárskeho rozvoja a medzikultúrneho dialógu prostredníctvom vzdelávania.
     Oľga Nachtmannová taktiež podporila Slovinsko, hostiteľskú krajinu 2. Svetového kongresu pre otvorené vzdelávacie zdroje (september 2017), v príprave dohovoru zabezpečujúceho lepšie využitie vzdelávacích zdrojov vo svete pre zvýšenie úrovne vzdelanosti a vyjadrila presvedčenie, že zdieľanie vzdelávacích zdrojov je nákladovo efektívne a je prostriedkom zabezpečenia moderného vzdelávania pre 21. storočie.
     Prítomných expertov a zástupcov zúčastnených krajín ďalej informovala, že otvorený prístup k výsledkom výskumov a otvorených vzdelávacích zdrojov je súčasťou akčného plánu vlády Slovenskej republiky v rámci iniciatívy Otvoreného vládnutia.
     V neposlednom rade boli konzultácie vhodnou príležitosťou i pre diskusie s expertmi organizácie UNESCO, ktorá poskytuje záštitu pre vzdelávací systém v rámci OSN.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku